“Kennis opdoen over wat leeft onder advocaten met als doel richting te geven aan het beleid van de balie tijdens het volgend gerechtelijk jaar.” Vanuit die insteek kreeg Ethel dit voorjaar de opdracht om een online bevraging te organiseren onder de advocaten van Balie Limburg. De Stafhouder presenteerde een beknopte versie van de resultaten van die bevraging tijdens

On Tuesday, May 21, 2019, I was invited for a panel discussion in Mechelen by the Flemish Legal Counsel Association (Vlaamse Juristenvereniging). The subject for the night was "Brave New Justice - or how robots are taking over justice." It turned out to be an animated evening, where Frank Judo from the Vlaamse Juristenvereniging provided a