/ / Blog (Page 2)

Legal Innovation Internship Want to work at the forefront of legal tech & design? This is your chance! We like to think of ourselves as a legal special forces team with singular focus and an execution mindset. To live up to this, we need the best talent in the market. Everyone in our team relentlessly drives

“Kennis opdoen over wat leeft onder advocaten met als doel richting te geven aan het beleid van de balie tijdens het volgend gerechtelijk jaar.” Vanuit die insteek kreeg Ethel dit voorjaar de opdracht om een online bevraging te organiseren onder de advocaten van Balie Limburg. De Stafhouder presenteerde een beknopte versie van de resultaten van die bevraging tijdens